shopup.com

 

 

“เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

“We bring nature back to nature again in a whole new different form.”

 

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ
เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยนให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้ง
ในรูปของ "เนื้อดินกระดาษ" ต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง
ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

 

Our designed work brings used paper back to life. From trees, paper is made. After used paper is no longer useful,

103PAPER turns waste paper into soil again in a form of

“paper clay”

It lives on and grows again
through our designed work that ties with stories of love and bonding.

 

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

[ NEW PRESENT "PRODUCT" ] 

PROJECT New arrived : MAY 2020 

 

 

 

นิยามของศิลปะ ในมุมมองของ 103PAPER 

คือการแสดงออกอย่างอิสระ ด้วยจินตนาการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความบริสุทธิ์

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดผลงาน ปฏิมากรรม ภาพวาด การแสดง การเต้นรำอื่นๆ

ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ศิลปะช่วยฝึกให้มีความสงบ ยิ่งจดจ่อ กับสิ่งที่ทำ
การวาดภาพ 100 ชิ้น จะเกิดขึ้นไม่ได้
เราจะผ่านชิ้นที่ 10, 15, 35 ไปได้อย่างไร
ถ้าระหว่างการทำ ไม่ได้เกิดจากความรัก และความสุข
สภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้นิยามของคำว่า “ความสุข” แตกต่างกัน มีระดับความมากน้อย ไม่เท่ากัน

แต่หนทางการเข้าหาความสุขที่ง่าย และงดงาม ก็คือ “ศิลปะ” นั่นเอง

 

Art work demonstrate the independent by imgination, creation, and pure.

These are stimulators to create sculpture, painting, show, dance and etc. which expressed in various appearances with aesthetics.

Art will help us peace, focus and concentrate with activities. How we can create 10, 15, 35 moreover 100 piece of picture would not come true,

if we do not have love and happiness inside. Presently social situation mention about “happiness” really different.

Including the level of happiness less or more is also different, but an easy way to touch a happiness is “ART”.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

"BANGKOK DESIGN WEEK 2020”

at TCDC BANGKOK
MDIC, FL.2 (BUILDING)
Booth no : 003
1 - 9 February 2020
on 11.00 am. - 9.00 pm.

Design Concept :
With the aim of creating work on different ways,
we reimagined an impressively unique pattern of antique Tile. to be the contemporary identity of our art pieces.

By imprinting delicately, the surface of artwork creates a charming dimension resulting from light and shade,

evokes a grace of Thai culture and makes sense of nature’s beauty.

The deliberate work of art highlights the innovative metamorphosis of scrap paper and other abandoned materials.

Label debris has been welcomed to be one of our major materials exquisitely ornamented with spent coffee ground

and used up tea leaves from a beverage production.
[a Next Life] intentionally proposes the unprecedented practice of creating decorative art
from those materials. Besides, this collection well represents a global growing consensus on a worthy

utilization of resources also known as “Circular economy” concept.

ในความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บนความต่าง คือ แรงผลักดันให้เกิดผลงานชุดนี้ จากความชอบในลวดลายของกระเบื้องโบราณ

ที่สร้างความประทับใจ เรานำมาลดทอน รายละเอียดให้มีลักษณะร่วมสมัย เป็นส่วนประกอบของความเฉพาะตัว

ให้เกิดขึ้นบนผลงาน ด้วยลักษณะของผลงานที่มีผิวสัมผัสต่างระดับ สร้างมิติความงามกับแสงเงา

สะท้อนวิถีความเป็นไทย  ความเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานรูปแบบใหม่ ที่สร้างจากนวัตกรรมของกระดาษเหลือใช้

ผสมผสานวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ลงบนผลงาน อาทิเช่น การได้รับความร่วมมือใหม่ จากฉลากเครื่องดื่ม นำมาเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งวัสดุหลัก

และกากกาแฟ กากใบชา จากการผลิตเครื่องดื่มด้วย โดยหวังให้เกิดแนวคิดนอกกรอบ ในการเลือกใช้วัสดุ เพื่อการตกแต่ง

[a Next Life] ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน) อีกด้วย

  

 -----------------------------------------><----------------------------------------

 

ทุกครั้งที่เปิดสมุดบันทึกเล่มเก่า เรื่องราวในอดีตจะถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

แต่บางครั้งเราเก็บสมุดบันทึกไว้จนหลงลืม, และบางครั้งเราก็เกือบจะทิ้งมันไป
.
103PAPER เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระดาษเหลือใช้
.
#เราอยากชวนคุณเก็บความทรงจำจากสมุดบันทึกเล่มเก่าเหล่านั้นไว้ในอีกรูปแบบหนึ่ง
.
เฉกเช่นต้นไม้ถูกนำมาแปรเป็นกระดาษ เมื่อกระดาษหมดหน้าที่ใช้งานในแบบของมันแล้ว

เรานำกระดาษเหล่านั้น ผ่านขบวนการเฉพาะตัว ทำให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยได้อีกครั้ง
.
"หากคุณมีความทรงจำดีๆ ลองนำสมุดบันทึกเล่มเก่าของคุณ มาคุยกับเรา"
.
"MEMORIAL”
Collection
.
เปิดตัวผลงาน [Memorial] ชิ้นแรกที่ 
Style Bangkok Fair
Innovation and Design Zone (IDZ Showcase)

17-21  October  2019

........................................................................................................................

    

[ กิจกรรมของเรา ]

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

STYLE Bangkok October 2019

Let’s have a sneak peek at an 103PAPER’s "paper clay"-made decorative items at STYLE Bangkok,

Asia’s most stylish lifestyle trade fair, to be held 17 - 21 October 2019

at BITEC Bangna, Bangkok.

 

Change : POP-UP Store by CEA
 ICON CRAFT ชั้น 4 ICONSIAM
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน นี้

"ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนร่วมคิด ร่วมออกแบบ จากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละแขนง"

 

 

 

T - STYLE  : ECO 2019

Fukuoka & Osaka in JAPAN

22 - 25  JULY  2019

SPECIAL THANK........

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

WINNER โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี

Design Excellence Award (DEmark2019)

TYPE : Lifestyle Product

"TURN TO (C) / กลับมา (C)"

 

ประติกรรมก้อนหิน / Rock Sculpture [TURN TO (C)]

เกิดจากการนำ “ดินกระดาษ” ที่เหลือจากการการผลิตขึ้นงานชิ้นใหญ่มาทดลองทำงานชิ้นงานใหม่ ให้มีความคล้ายกับก้อนหิน
ช่วงแรกเรานำมาตกแต่งร้าน แต่ลูกค้าให้ความสนใจมาก เราจึงพัฒนาต่อยอด ให้ชิ้นงานมีประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นได้เบื้องต้นอย่างน้อย 3 ลักษณะ
ทั้งในด้านของของการตกแต่ง การทำเป็น Magnet เพื่อการใช้งาน และท้ายสุดกับการออกแบบเป็นแจกัน ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากการเรียงซ้อนของหินต่อกันให้เป็นชั้น
โดยมีหลอดแก้วอยู่ภายใน ด้วยขบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของงาน handmade ทำให้ชิ้นงาน มีความน่าสนใจ และถือเป็นลักษณะงานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
ที่ทำให้งานของเรามีความแตกต่างจากกลุ่มงานในประเภทเดียวกัน
Rock Sculpture was initiated from left over “paper clay” from a bigger project. As an experiment, we made a new product, resembling rocks. At first,
we used this new product to decorate a store. It turned out that our client was really impressed.
We then developed it further to incorporate at least 3 basic functions; from a decorative piece to a magnet and a vase. For the vase,
we were inspired by the beauty of stacking rocks in different layers. From there, we added a glass tube vase in the middle.
The crafting process was all by hand, making our handmade product interesting and unique.
This helps ours stand out from other products in the same category.
 


  

สั่งซื้อสินค้าเราง่าย ๆ 

  1. หยิบสินค้าเข้าตะกร้าสินค้า  
  2. ใส่รายละเอียดผู้ซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
  3. ยืนยันการสั่งซื้อและจ่ายเงิน

แจ้งชำระเงิน

ลูกค้าสามาถรชำระเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากทางร้าน กรุณาชำระเงินภายใน  2  วันหลังการสั่งซื้อ

  1. แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บที่เมนูแจ้งชำระเงิน 
  2. อีเมล์มาที่ 103papershop@gmail.com
  3. Line ID : 103paper

  STORY IN MY

T - STYLE : ECO 2019

Business Matching Project. 22-25 Jul. 2019 at Fukuoka & Osaka In JAPAN

ขอขอบคุณ Design Excellence Award 2019

Design Excellence Award 2019 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน Chill Market Central Grand rama9

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน Chill Market Central Grand rama9 on JUN. - JUL. 2019

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน Style Bangkok Fair 2019

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ❤️และหน่วยงานที่น่ารัก กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล

ขอขอบคุณ Thailand Green Design Awards 2019 (TGDA2019)

ขอขอบคุณสำหรับรางวัลที่สองของ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 Thailand Green Design

แจกัน ของตกแต่งบ้าน แฮนด์เมด ดีไซน์เด่น แจกันกระดาษ ปั้นกระดาษ แจกันดอกไม้ สไตล์เฉพาะตัว decoration design newproduct usedpaper handmade lifestyle terazzo paper

แจกัน ของตกแต่งบ้าน แฮนด์เมด ดีไซน์เด่น ของจุกจิก ที่แปรสภาพจากวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาเป็นของใช้งานในรูปแบบของคุณ

Engine by shopup.com