shopup.com
Turn TO No.20 Turn TO No.20 Turn TO No.20 Turn TO No.20 Turn TO No.20
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 100.00 บาท

26 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 113 ผู้ชม

Rock Sculpture

 

เกิดจากการนำ “ดินกระดาษ” ที่เหลือจากการการผลิตขึ้นงานชิ้นใหญ่ มาทดลองทำงานชิ้นงานใหม่

ให้มีความคล้ายกับก้อนหิน ช่วงแรกเรานำมาตกแต่งร้าน แต่ลูกค้าให้ความสนใจมาก เราจึงพัฒนาต่อยอด ให้ชิ้นงานมี

ประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นได้เบื้องต้นอย่างน้อย 3 ลักษณะ ทั้งในด้านของของการตกแต่ง การทำเป็น Magnet

เพื่อการใช้งาน และท้ายสุดกับการออกแบบเป็นแจกัน ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากการเรียงซ้อนของหินต่อกันให้เป็นชั้น

โดยมีหลอดแก้วอยู่ภายใน ด้วยขบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของงาน handmade ทำให้ชิ้นงาน มีความน่าสนใจ

และถือเป็นลักษณะงานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ที่ทำให้งานของเรามีความแตกต่างจากกลุ่มงานในประเภทเดียวกัน

Rock Sculpture was initiated from left over “paper clay” from a bigger project. As an experiment,

we made a new product, resembling rocks. At first, we used this new product to decorate a store.

It turned out that our client was really impressed. We then developed it further to incorporate at least 3 basic functions;

from a decorative piece to a magnet and a vase. For the vase,

we were inspired by the beauty of stacking rocks in different layers. From there,

we added a glass tube vase in the middle. The crafting process was all by hand,

making our handmade product interesting and unique. This helps ours stand out from other products in the same category.

 

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้

Using a recycled material (Used office paper) 

 

Design Concept :

จากความสนใจในงานปั้น โดยวัสดุใหม่ จึงพัฒนากระดาษเหลือใช้มาแปรสภาพ

สร้างความทนทาน โดยการขึ้นรูปทรงแบบเรียบง่าย ด้วยการใช้สีจริงของเนื้อกระดาษ

นำเสนองานที่คล้ายคลึงธรรมชาติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือ

 

Inspired by sculpture works that use new materials, we transform used paper into a product.

To make the product durable, its simple shape is formed. This product resembles the nature as the

original color of the paper itself is kept. It is all handmade.

 

“TURN TO”Collection

Creativity Concept : เราดึงวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของวัสดุเดิมเป็นหลัก

ไม่แต่งแต้มสี หรือใช้วัสดุใดๆ ที่ทำให้เสียคุณสมบัติหลักของวัสดุ ด้วยการทำงานขึ้นรูปด้วยมือ

เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถควบคุมรูปแบบ และคุณภาพของงานได้อย่างชัดเจน

 

Although we reuse waste, the characteristic of the existing material remains.

In order to not ruin the main characteristic of the material, no additional color or material is used.

By forming the shape by hand,we are able to show details in every step.

Also, we are able to control the design andthe quality of the work distinctly.

 

Price for Piece / ราคาต่อช้ิน

1.  Rock Sculpture   =  100.00  baht 

2. Donut Rock Sculpture  =  100.00  baht / piece 

3. Vase Rock Sculpture  = 1,400.00  baht / piece 

 

Engine by shopup.com