shopup.com
103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46 103PAPER no.46
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 120.00 บาท

06 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 667 ผู้ชม

Rock Sculpture

เกิดจากการนำ “ดินกระดาษ” ที่เหลือจากการการผลิตขึ้นงานชิ้นใหญ่ มาทดลองทำงานชิ้นงานใหม่

ให้มีความคล้ายกับก้อนหิน ช่วงแรกเรานำมาตกแต่งร้าน แต่ลูกค้าให้ความสนใจมาก เราจึงพัฒนาต่อยอด ให้ชิ้นงานมี

ประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นได้เบื้องต้นอย่างน้อย 3 ลักษณะ ทั้งในด้านของของการตกแต่ง การทำเป็น Magnet

เพื่อการใช้งาน และท้ายสุดกับการออกแบบเป็นแจกัน ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากการเรียงซ้อนของหินต่อกันให้เป็นชั้น

โดยมีหลอดแก้วอยู่ภายใน ด้วยขบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของงาน handmade ทำให้ชิ้นงาน มีความน่าสนใจ

และถือเป็นลักษณะงานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ที่ทำให้งานของเรามีความแตกต่างจากกลุ่มงานในประเภทเดียวกัน

Rock Sculpture was initiated from left over “paper clay” from a bigger project. As an experiment,

we made a new product, resembling rocks. At first, we used this new product to decorate a store.

It turned out that our client was really impressed. We then developed it further to incorporate at least 3 basic functions;

from a decorative piece to a magnet and a vase. For the vase,

we were inspired by the beauty of stacking rocks in different layers. From there,

we added a glass tube vase in the middle. The crafting process was all by hand,

making our handmade product interesting and unique. This helps ours stand out from other products in the same category.

 

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้

Using a recycled material (Used office paper) 

 

#AWARD#

Demark2019 
(Design Excellence Award 2019) / รางวัลสินค้าออกแบบดี ปี 2562

 

แรงบันดาลใจให้เกิดผลงาน

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถูกถ่ายทอดออกมาในงาน ซึ่งเชื่อมโยงมนุษย์ กับธรรมชาติให้ใกล้ชิดกัน

ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การมองเห็นคุณค่า และการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เกิดความกลมกลืน

และเชื่อมโยง นำมาซึ่งความสงบ และผ่อนคลาย

 

Design Concept [Brand] :

“เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ

เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยน

ให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้งในรูปของ “เนื้อดินกระดาษ” ต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง

ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

 

Inspiration of work

Humans are part of the nature. Transmit in works which connect humans and nature close together.

The interesting is appreciate in value. We are part of nature make harmony

and bring to peace and relaxation.

 

Design Concept [Brand]:

“We bring the nature back to the nature again in a different way.”

A designed product restores life to used paper. Begin of lumber to paper.

When that paper is useless, 103PAPER transform paper back to soil again

in term of “Paper sculpture” to refresh a new life through design with love and mutuality.

 

Price for Piece / ราคาต่อช้ิน

1.  Rock Sculpture   =  150.00  baht 

2. Donut Rock Sculpture  =  120.00  baht / piece 

3. Vase Rock Sculpture  = 1,800 - 2,500  baht / piece 

 

Engine by shopup.com