shopup.com
103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47 103PAPER no.47
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 350.00 บาท

07 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 620 ผู้ชม

Tile-Like Decor

              - ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายกระเบื้องในยุคโบราณนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอในรูปแบบ “นูนต่ำ”

โดยวัสดุหลักยังเป็นกระดาษเหลือใช้ นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมด้วย “กากกาแฟ” (หลังจากที่ใช้แบบดริ๊ปแล้ว)

รวมถึง “ผงถ่านหุงต้ม” เพื่อให้เกิดเทคนิคของสี และผิวของชิ้นงานที่มีความน่าสนใจมากขึ้น

โดยหลักใช้เพื่อการตกแต่งบนผนัง ผู้ใช้สามารถจินตนาการในการต่อลายของผนังได้อย่างหลากหลาย

ผลงานที่ออกมา จึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน

               - Tile-like Decor was inspired by the tile patterns back in ancient times. We applied the “bas-relief”

technique into our work. Waste paper was one of our main materials. In addition,

we also used “used coffee grounds” (after being brewed) as well as leftover “charcoal powder” from cooking

to create color techniques and more interesting texture. This piece is mainly used to decorate walls.

Users are welcomed to use their own imagination to mix different patterns on the wall.

The finished look, as a result, clearly reflects each user’s identity.

 

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้ 

Using a recycled material (Used office paper) 

 

แรงบันดาลใจให้เกิดผลงาน

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถูกถ่ายทอดออกมาในงาน ซึ่งเชื่อมโยงมนุษย์ กับธรรมชาติให้ใกล้ชิดกัน

ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การมองเห็นคุณค่า และการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เกิดความกลมกลืน

และเชื่อมโยง นำมาซึ่งความสงบ และผ่อนคลาย

 

Design Concept [Brand] :

“เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ

เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยน

ให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้งในรูปของ “เนื้อดินกระดาษ” ต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง

ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

 

Inspiration of work

Humans are part of the nature. Transmit in works which connect humans and nature close together.

The interesting is appreciate in value. We are part of nature make harmony

and bring to peace and relaxation.

 

Design Concept [Brand]:

“We bring the nature back to the nature again in a different way.”

A designed product restores life to used paper. Begin of lumber to paper.

When that paper is useless, 103PAPER transform paper back to soil again

in term of “Paper sculpture” to refresh a new life through design with love and mutuality.

  

Price for Piece / ราคาต่อช้ิน

price = 350 - 450 baht / piece

Engine by shopup.com