shopup.com
Turn TO No.21 Turn TO No.21 Turn TO No.21 Turn TO No.21 Turn TO No.21
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 350.00 บาท

02 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 390 ผู้ชม

Tile-Like Decor

ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายกระเบื้องในยุคโบราณนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอในรูปแบบ “นูนต่ำ”

โดยวัสดุหลักยังเป็นกระดาษเหลือใช้ นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมด้วย “กากกาแฟ” (หลังจากที่ใช้แบบดริ๊ปแล้ว)

รวมถึง “ผงถ่านหุงต้ม” เพื่อให้เกิดเทคนิคของสี และผิวของชิ้นงานที่มีความน่าสนใจมากขึ้น

โดยหลักใช้เพื่อการตกแต่งบนผนัง ผู้ใช้สามารถจินตนาการในการต่อลายของผนังได้อย่างหลากหลาย

ผลงานที่ออกมา จึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน

Tile-like Decor was inspired by the tile patterns back in ancient times. We applied the “bas-relief”

technique into our work. Waste paper was one of our main materials. In addition,

we also used “used coffee grounds” (after being brewed) as well as leftover “charcoal powder” from cooking

to create color techniques and more interesting texture. This piece is mainly used to decorate walls.

Users are welcomed to use their own imagination to mix different patterns on the wall.

The finished look, as a result, clearly reflects each user’s identity.

 

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้

Using a recycled material (Used office paper) 

 

Design Concept :

จากความสนใจในงานปั้น โดยวัสดุใหม่ จึงพัฒนากระดาษเหลือใช้มาแปรสภาพ

สร้างความทนทาน โดยการขึ้นรูปทรงแบบเรียบง่าย ด้วยการใช้สีจริงของเนื้อกระดาษ

นำเสนองานที่คล้ายคลึงธรรมชาติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือ

 

Inspired by sculpture works that use new materials, we transform used paper into a product.

To make the product durable, its simple shape is formed. This product resembles the nature as the

original color of the paper itself is kept. It is all handmade.

 

“TURN TO”Collection

Creativity Concept : เราดึงวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของวัสดุเดิมเป็นหลัก

ไม่แต่งแต้มสี หรือใช้วัสดุใดๆ ที่ทำให้เสียคุณสมบัติหลักของวัสดุ ด้วยการทำงานขึ้นรูปด้วยมือ

เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถควบคุมรูปแบบ และคุณภาพของงานได้อย่างชัดเจน

 

Although we reuse waste, the characteristic of the existing material remains.

In order to not ruin the main characteristic of the material, no additional color or material is used.

By forming the shape by hand,we are able to show details in every step.

Also, we are able to control the design andthe quality of the work distinctly.

 

Price for Piece / ราคาต่อช้ิน

price = 350 - 450 baht / piece

Engine by shopup.com