shopup.com
103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48 103PAPER no.48
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 85.00 บาท

06 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 520 ผู้ชม

แจกันขนาดเล็ก / Mini Vase

แจกันถือเป็นชิ้นงานในยุคแรกๆ ของเรา และเป็นต้นแบบทำให้เกิดชิ้นงานอื่นๆ ตามมา ชุดงาน “แจกันปั้นขนาดเล็ก”

เป็นการระลึกถึงความทรงจำในอดีต โดยใช้เทคนิคของงานที่ถูกการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

โดยยังใช้วัสดุหลัก คือกระดาษเหลือใช้ในการทำชิ้นงาน

This vase is one of the first works of art we crafted, and it has inspired us to create more works thereafter.

This “Molded Mini Vase” set recalls our memories from the past.

We applied the techniques we have developed over the past years on this piece.

The main material we used to craft this vase was waste paper.

 

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้

Using a recycled material (Used office paper) 

Size : 2.5 - 12.0 cm. 

 

แรงบันดาลใจให้เกิดผลงาน

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถูกถ่ายทอดออกมาในงาน ซึ่งเชื่อมโยงมนุษย์ กับธรรมชาติให้ใกล้ชิดกัน

ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การมองเห็นคุณค่า และการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เกิดความกลมกลืน

และเชื่อมโยง นำมาซึ่งความสงบ และผ่อนคลาย

 

Design Concept [Brand] :

“เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ

เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยน

ให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้งในรูปของ “เนื้อดินกระดาษ” ต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง

ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

 

Inspiration of work

Humans are part of the nature. Transmit in works which connect humans and nature close together.

The interesting is appreciate in value. We are part of nature make harmony

and bring to peace and relaxation.

 

Design Concept [Brand]:

“We bring the nature back to the nature again in a different way.”

A designed product restores life to used paper. Begin of lumber to paper.

When that paper is useless, 103PAPER transform paper back to soil again

in term of “Paper sculpture” to refresh a new life through design with love and mutuality.

 

Price for Piece / ราคาต่อช้ิน

Price = 85 - 590 baht / piece 

Engine by shopup.com