shopup.com
Next Next Next Next Next Next
หมวดหมู่สินค้า: a Next Life
ราคา 4,800.00 บาท

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 467 ผู้ชม

 

แนวความคิดของผลงาน

จากสภาวะปัจจุบัน ผู้คนมีความเร่งรีบจากการกระทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้หลงลืมและห่างเหินจากธรรมชาติที่เคยอยู่รอบตัวเรา

ผลงานชุดนี้นำเสนอรูปทรงของก้อนหินในธรรมชาติ ที่ให้ความสวยงาม แปลกตา น่าสงสัย น่าประทับใจ

ผ่านการออกแบบที่ใช้วัสดุจากกระดาษเหลือใช้ และขบวนการทำที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผสมผสานรูปแบบของธรรมชาติ

เพื่อสะท้อนความงาม และสัมผัสได้ถึงความสงบ และผ่อนคลาย เหมือนดั่งตัวเราได้กลับไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกครั้ง

 

Concept Design for this product.

From currently situation, people rush to do activities,which they forget and away form nature around us.

This project is presented in term of The Stone’s shapes in Nature. These are beautiful, fantastic, suspicious,

impress by use abundant paper. All processes are unique and natural mix that show beauty

and touch of peace & relax, like we are back to among of nature again.

 

Price =  4,800 -  6,800 baht / piece 

Engine by shopup.com